Dr. Thomas Stropnicky
Töpferstr. 1
23909 Ratzeburg
Telefon: 04541/7740